Dragon Ball -  Bảy Viên Ngọc Rồng

Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng

Tags: Action, Adventure, Comedy, Fantasy, Martial Arts, Sci-fi, Shounen, Supernatural,
Tác giả: Akira Toriyama
Giới thiệu: Một cậu bé có đuôi khỉ tên là Goku được tìm thấy bởi một ông lão sống một mình trong rừng, ông lão xem đứa bé như là cháu của mình. Một ngày nọ Goku tình cờ gặp một cô gái tên là Bulma trên đường đi bắt cá về, Goku và Bulma đã cùng nhau truy tìm bảy viên ngọc rồng.  Bảy viên ngọc rồng chứa đựng một bí mật có thể triệu hồi một con rồng và ban điều ước cho ai sở hữu chúng.  Trên cuộc hành trình dài đi tìm bảy viên ngọc rồng, họ gặp những người bạn và những đấu sĩ huyền thoại cũng như nhiều ác quỷ.Ngoài các sự kiện đại hội võ thuật, Guku và các bạn còn phải đối phó với các thế lực độc ác lăm le hủy diệt thế giới.
Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
Chap 34
Chap 35
Chap 36
Chap 37
Chap 38
Chap 39
Chap 40
Chap 41
Chap 42
Chap 43
Chap 44
Chap 45
Chap 46
Chap 47
Chap 48
Chap 49
Chap 50
Chap 51
Chap 52
Chap 53
Chap 54
Chap 55
Chap 56
Chap 57
Chap 58
Chap 59
Chap 60
Chap 61
Chap 62
Chap 63
Chap 64
Chap 65
Chap 66
Chap 67
Chap 68
Chap 69
Chap 70
Chap 71
Chap 72
Chap 73
Chap 74
Chap 75
Chap 76
Chap 77
Chap 78
Chap 79
Chap 80
Chap 81
Chap 82
Chap 83
Chap 84
Chap 85
Chap 86
Chap 87
Chap 88
Chap 89
Chap 90
Chap 91
Chap 92
Chap 93
Chap 94
Chap 95
Chap 96
Chap 97
Chap 98
Chap 99
Chap 100
Chap 101
Chap 102
Chap 103
Chap 104
Chap 105
Chap 106
Chap 106
Chap 107
Chap 108
Chap 109
Chap 110
Chap 111
Chap 112
Chap 113
Chap 114
Chap 115
Chap 116
Chap 117
Chap 118
Chap 119
Chap 120
Chap 121
Chap 122
Chap 123
Chap 124
Chap 125
Chap 126
Chap 127
Chap 128
Chap 129
Chap 130
Chap 131
Chap 132
Chap 133
Chap 134
Chap 135
Chap 136
Chap 137
Chap 138
Chap 139
Chap 140
Chap 141
Chap 142
Chap 143
Chap 144
Chap 145
Chap 146
Chap 147
Chap 148
Chap 149
Chap 150
Chap 151
Chap 152
Chap 153
Chap 154
Chap 155
Chap 156
Chap 157
Chap 158
Chap 159
Chap 160
Chap 161
Chap 162
Chap 163
Chap 164
Chap 165
Chap 166
Chap 167
Chap 168
Chap 169
Chap 170
Chap 171
Chap 172
Chap 173
Chap 174
Chap 175
Chap 176
Chap 177
Chap 178
Chap 179
Chap 180
Chap 181
Chap 182
Chap 183
Chap 184
Chap 185
Chap 186
Chap 187
Chap 188
Chap 189
Chap 190
Chap 191
Chap 192
Chap 193
Chap 194
Chap 195
Chap 197
Chap 198
Chap 199
Chap 200
Chap 201
Chap 202
Chap 203
Chap 204
Chap 205
Chap 206
Chap 207
Chap 208
Chap 209
Chap 210
Chap 211
Chap 212
Chap 213
Chap 214
Chap 215
Chap 216
Chap 217
Chap 218
Chap 219
Chap 220
Chap 221
Chap 222
Chap 223
Chap 224
Chap 225
Chap 226
Chap 227
Chap 228
Chap 229
Chap 230
Chap 231
Chap 232
Chap 233
Chap 234
Chap 235
Chap 236
Chap 237
Chap 238
Chap 239
Chap 240
Chap 241
Chap 242
Chap 243
Chap 244
Chap 245
Chap 246
Chap 247
Chap 248
Chap 249
Chap 250
Chap 251
Chap 252
Chap 253
Chap 254
Chap 255
Chap 256
Chap 257
Chap 258
Chap 259
Chap 260
Chap 261
Chap 262
Chap 263
Chap 264
Chap 265
Chap 266
Chap 267
Chap 268
Chap 269
Chap 270
Chap 271
Chap 272
Chap 273
Chap 274
Chap 275
Chap 276
Chap 277
Chap 278
Chap 279
Chap 280
Chap 281
Chap 282
Chap 283
Chap 284
Chap 285
Chap 286
Chap 287
Chap 288
Chap 289
Chap 290
Chap 291
Chap 292
Chap 293
Chap 294
Chap 295
Chap 296
Chap 297
Chap 298
Chap 299
Chap 300
Chap 301
Chap 302
Chap 303
Chap 304
Chap 305
Chap 306
Chap 307
Chap 308
Chap 309
Chap 310
Chap 311
Chap 312
Chap 313
Chap 314
Chap 315
Chap 316
Chap 317
Chap 318
Chap 319
Chap 320
Chap 321
Chap 322
Chap 323
Chap 324
Chap 325
Chap 326
Chap 327
Chap 328
Chap 329
Chap 330
Chap 331
Chap 332
Chap 333
Chap 334
Chap 335
Chap 336
Chap 337
Chap 338
Chap 339
Chap 340
Chap 341
Chap 342
Chap 343
Chap 344
Chap 345
Chap 346
Chap 347
Chap 348
Chap 349
Chap 350
Chap 351
Chap 352
Chap 353
Chap 354
Chap 355
Chap 356
Chap 357
Chap 358
Chap 359
Chap 360
Chap 361
Chap 362
Chap 363
Chap 364
Chap 365
Chap 366
Chap 367
Chap 368
Chap 369
Chap 370
Chap 371
Chap 372
Chap 373
Chap 374
Chap 375
Chap 376
Chap 377
Chap 378
Chap 379
Chap 380
Chap 381
Chap 382
Chap 383
Chap 384
Chap 385
Chap 386
Chap 387
Chap 388
Chap 389
Chap 390
Chap 391
Chap 392
Chap 393
Chap 394
Chap 395
Chap 396
Chap 397
Chap 398
Chap 398 [Color]
Chap 399
Chap 400
Chap 401
Chap 402
Chap 403
Chap 404
Chap 405
Chap 406
Chap 407
Chap 408
Chap 409
Chap 410
Chap 411
Chap 412
Chap 413
Chap 414
Chap 415
Chap 416
Chap 417
Chap 418
Chap 419
Chap 420
Chap 421
Chap 422
Chap 423
Chap 424
Chap 425
Chap 426
Chap 427
Chap 428
Chap 429
Chap 430
Chap 431
Chap 432
Chap 433
Chap 434
Chap 435
Chap 436
Chap 437
Chap 438
Chap 439
Chap 440
Chap 441
Chap 442
Chap 443
Chap 444
Chap 445
Chap 446
Chap 447
Chap 448
Chap 449
Chap 450
Chap 451
Chap 452
Chap 453
Chap 454
Chap 455
Chap 456
Chap 457
Chap 458
Chap 459
Chap 460
Chap 461
Chap 462
Chap 463
Chap 464
Chap 465
Chap 466
Chap 467
Chap 468
Chap 469
Chap 470
Chap 471
Chap 472
Chap 473
Chap 474
Chap 475
Chap 476
Chap 477
Chap 478
Chap 479
Chap 480
Chap 481
Chap 482
Chap 483
Chap 484
Chap 485
Chap 486
Chap 487
Chap 488
Chap 489
Chap 490
Chap 491
Chap 492
Chap 493
Chap 494
Chap 495
Chap 496
Chap 497
Chap 498
Chap 499
Chap 500
Chap 501
Chap 502
Chap 503
Chap 504
Chap 505
Chap 506
Chap 507
Chap 508
Chap 509
Chap 510
Chap 511
Chap 512
Chap 513
Chap 514
Chap 515
Chap 516
Chap 517
Chap 518
Chap 519
Chap 520 END
Chap Dragon Ball MINUS
Chế 1
Chế 2
Chế 3
Chế 4
Xem Truyện tiếp theo >>

Hoặc Xem Danh sách truyện
Really Memory Photo Album
Create LiketBook | Upload | Import from FB