dj_cover
Sign Up
LiketLy "Happy Index" help you save happy moments in life!
Music Ketnooi
Captcha Challenge
Music Ketnooi
Một ngày sống bên anh sẽ muôn đời

Dẫu cho mưa rơi đá mòn tháng năm

Lạy trời được yêu mãi nhau người ơi

Đừng mang trái ngang chia lìa lứa đôi

Thế gian ơi sao ...
Music Ketnooi
Music Ketnooi
Music Ketnooi
Music Ketnooi
Music Ketnooi
Music Ketnooi
Music Ketnooi
hay
my xinh
Đồng hồ đôi được nhiều cặp yêu nhau lựa chọn. Sự việc tặng đồng hồ có ý nghĩa mình luôn nhớ đến người mình đang yêu. Vấn đề mang đồng hồ đôi ...
Music Ketnooi
Saying I love you,
Is not the words,
I want to hear from you,
It's not that I want you,
Not to say but if you only knew,
How easy,
it would be to show me how you feel,
View More
Music Ketnooi
Liket
5 , 4 3 8 , 8 0 1 Members

English (US) | العربية (ع) | Deutsch (DE) | Español | Français | Indonesia | Italiano (IT) | Português (Brasil) | Russia (RU) | Tiếng Việt