dj_cover
Sign Up
LiketLy "Happy Index" help you save happy moments in life!
Music Ketnooi
Captcha Challenge
Music Ketnooi
raido
Music Ketnooi
#remix luong gia huy
Music Ketnooi
One day, you have seen one person that make you wanna share with him all your thinking, your emotion, your dream or even how you see the life... :D..
Music Ketnooi
Một ngày sống bên anh sẽ muôn đời

Dẫu cho mưa rơi đá mòn tháng năm

Lạy trời được yêu mãi nhau người ơi

Đừng mang trái ngang chia lìa lứa đôi

Thế gian ơi sao ...
Music Ketnooi
Music Ketnooi
Music Ketnooi
Music Ketnooi
Music Ketnooi
Music Ketnooi
View More
Music Ketnooi
Liket
7 , 5 3 3 , 5 6 5 Members

English (US) | العربية (ع) | Deutsch (DE) | Español | Français | Indonesia | Italiano (IT) | Português (Brasil) | Russia (RU) | Tiếng Việt